case:

HESTRA
USA

Hestra är ett svenskt familjeföretag som grundades år 1936 och är specialiserat på tillverkning av handskar. Företaget har sitt huvudkontor i Hestra, Småland och drivs av tredje generationens familjemedlemmar. Hestra har en stark global närvaro och säljer sina produkter i över 30 länder över hela världen.Beskrivning

I USA är Hestra väl etablerat och har en stark närvaro på den nordamerikanska marknaden. Man hanterar sin försäljning via en e-handel som är byggd i Headless plattformen Centra. Man har haft utmaningar med momshantering och integrationer till sina olika system. Man anlitade Sparkhouse som Hestras integrationspartner i USA.

Sparkhouse konsulter har lång erfarenhet av att integrera olika affärssystem med e-handelsplattformar, och hjälpte Hestra att skapa en smidig och effektiv integrationslösning.

Genom en cloud baserad lösning har man kunnat öka effektiviteten, minska administrativ börda och förbättra kundupplevelsen. Integrationerna hanterar orderflöden, lagerstatus, pris- och produktinformation. Detta har gjort det möjligt att ha en smidig och automatisk hantering av data mellan Centra och Netsuite.

 Genom integrationen av orderflöden kan Hestra automatisera hela sin orderprocess, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar processens effektivitet. Integrationen av lagerstatus ger också Hestra en uppdaterad bild av deras lager och gör det möjligt för dem att hantera sina lagerresurser på ett mer effektivt sätt.

 Integreringen av pris- och produktinformation gör att Hestra kan hålla sina produktpriser och produktinformation uppdaterade och korrekta på alla plattformar i realtid, vilket hjälper till att undvika förvirring och missförstånd för kunderna.


Tekniker

C# användes som programmeringsspråk. En API-design byggdes i REST. En del SOAP användes, men skall på sikt bytas ut. Netsuite hade en del gamla API-er som ännu inte hade uppgraderats. Integrationsprocesserna kördes på en serverless plattform med Azure Functions. Genom Azure är lösningen kostnadseffektiv och skalbar.Tillbaka till översikten av våra case