case:

CONSILIUM
SAFETY
GROUP

Consilium Safety Group är ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla säkerhetslösningar för olika branscher, som t.ex. sjöfart, olja och gas, transport och brand och räddning. Deras fokus ligger på att erbjuda toppmoderna säkerhetsteknologier för att säkerställa skyddet av liv och tillgångar i farliga miljöer.
Beskrivning

Projektet som Sparkhouse var involverad i fokuserade på att uppdatera rökgas- och gasvarningssystemen för tåg. Som specialist på inbyggda system var konsulternas uppgift att optimera de äldre systemen och bryta ner monolitiska strukturer till mer säkra och effektiva modulära mikrotjänster. Teamet följde en agil metodologi och använde olika teknologier som ArduinoIDE, C & C ++, Cmake, Bare Metal, Cybersecurity, Dataanalys, MatLab, Python och VirtualBox för att uppnå projektets mål.

Konsulternas ansvar inkluderade att utveckla och underhålla inbyggda system för nya och befintliga produkter, definiera mjukvarukrav från systemkrav, utveckla arkitektur och design, implementera, testa och underhålla och utveckla processer. Projektets tekniska översikt inkluderade mjukvaruutveckling i C ++ och Linux, mjukvaruutveckling för inbyggda system och produktutveckling, vilket gav en allmän förståelse för elektronik. Projektet innefattade också användning av olika verktyg som Sublime, QtCreator, Emacs, Gitlab och VersionOne.

Det här projektet är ganska komplext eftersom det innebär att optimera äldre system och bryta ner monolitiska strukturer till mer säkra och effektiva modulära mikrotjänster. Projektet involverade också användning av flera teknologier och verktyg, samt att utveckla och underhålla inbyggda system för nya och befintliga produkter. Därför krävde detta projekt en hög grad av teknisk expertis och en noggrann planering och genomförande för att säkerställa att projektet uppnår sina mål på ett effektivt och säkert sätt.


Tekniker

  • Software Development C++, Linux (C#, C, Cmake, Bare metal)
  • Software development for Embedded systems
  • Product development that has given a general good understanding of electronics
  • Linux / Windows (e.g. Sublime, QtCreator, Emacs)
  • Gitlab / VersionOne


Tillbaka till översikten av våra case